Afati i fundit për paraqitjen e aplikacioneve për subvencione për Programin e Pagesave Direkte 2020 zgjat edhe 10 ditë

20.7.2020 12:00:00


Edhe 10 ditë deri më 31 korrik të vitit 2020. zgjat afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve për subvencione për Programin për Bujqësi te vitit 2020

Gjatë kësaj periudhe, mund të paraqiten kërkesa për pagesa direkte për prodhimе bimоrе, për kultura të bimëve dhe kopshtarisë, vreshtat dhe pemishtet. Gjithashtu, deri në fund të muajit, kërkesë për mbështetje financiare mund të paraqitet nga të gjithë ata që janë të përfshirë në prodhimin blegtoral, d.m.th., duke rruajtur bagëti, dele, dhi, bletë poashtu edhe për mbështetje financiare për kafshët e therrura në thertore.

Kërkesat për mbështetje financiare dorëzohen në mënyrë elektronike, në mënyrë të pavarur nga aplikantët duke u regjistruar në sistem në web faqen e agjencisë www.ipardpa.gov.mk. Ata bujq që nuk dinë të paraqesin vetë aplikime ose që kanë nevojë për ndihmë në krijimin e aplikimeve elektronike, mund të kontaktojnë Njësitë Rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. 

Gjatë kohës kur ndihmohen nga ana e punonjësve të  Njësive Rajonale, aplikantët duhet të përdorin maska ​​mbrojtëse dhe dezinfektues, në mënyrë të parandalimit dhe mbrojtjes kundër virusit COVID 19.

Para nënshkrimit të aplikacioneve të paraqitura, aplikantët duhet të kontrollojnë nëse të gjitha masat dhe kulturat janë të regjistruara. Nëse aplikantët konstatojnë se kanë bërë një gabim ose kanë futur të dhëna të pasakta ose shohin se ka nevojë për ndryshim për shkak të mosrespektimit të situatës faktike, kërkesa mund të tërhiqet ose të ndryshohet brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes.

Për realizimin e qetë të aktiviteteve MBPEU ka hapur zyra plotësuese të përkohshme në komunat në vijim: Rosoman, Bosilovë, Vasilevë, Novo Selë, Obleshevë, Bogdanci, Staro Nagoriçane, Mogila dhe Novaci. Zyrat janë plotësisht të pajisura me mobilje dhe materiale pune. Të gjitha zyrat shtesë janë të pajisura me dezinfektues.

Për të parandaluar turmat e zakonshme, janë përgatitur listat alfabetike. Në ato vende ku është e nevojshme, punohet me dy turne, dhe punonjësit do të funksionojnë në ekipe në mënyrë që të parandalojnë shfaqjen e Kovid - 19 dhe të zvogëlojnë numrin e operatorëve në një hapësirë ​​të caktuar, si dhe numrin e aplikantëve. Për punën në turne midis turnit të parë dhe të dytë do të ketë një periudhë të zbrazët prej gjysmë ore për të shmangur kontaktin midis dy turneve dhe që të mund të dezinfektohen ambientet e punës.

Si më parë, ka para për subvencione bujqësore. Të gjithë atyre që plotësojnë kushtet për përdorimin e kësaj mbështetje dhe sipas kalendarit të pagesave brenda një dite dhe pa seleksionim, paguhen paratë. Ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë në të ardhmen. Agjencia, së bashku me MBPEU dhe Qeverinë, ashtu si më parë dhe në të ardhmen, do të vazhdojnë të krijojnë masa që do të ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin dhe modernizimin e agro sektorit vendas dhe kështu të zvogëlojnë kostot e prodhimit dhe të rrisin produktet bujqësore të prodhuara në vend.

 

 

 

 

Share


Hën
Mar
Mër
Enj
Pre
Sht
Die

Zgjidh datën