Vazhdohet afati për Konkursin publik për ofruesit e shërbimeve publike, zbatimin e masave dhe aktiviteteve nga ZOPOD

10.7.2018 11:00:00


KONKURS PUBLIK Për ndryshimin dhe plotësimin e konkursit public, ofruesit e shërbimeve publike, zbatimin e masave dhe aktiviteteve të ZOPOD (Programi i përbashkët bazë, për ruajtjen e bagëtisë) dhe obligimet për përcjelljen e zhvillimit nga zonat e zbatimit të programeve,  për kultivimin e nevojave të ZOPOD për vitin 2018.

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Në Pjesën I të Konkursit Publik për ofruesit e shërbimeve publike - zbatimin e masave dhe aktiviteteve nga ZOPOD, dhe obligimet për përcjelljen e zhvillimit në fushën e zbatimit të programeve të mbykqyrjes për nevojat e ZOPOD për vitin 2018 ,, zgjasin 5 (pesë) ditë pune  nga dita e publikimi i tij, duke mos i llogaritur ditët e festës shtetërore "  ndryshohen dhe votohen       " vazhdon deri me datën 12.07.2018 viti (e enjte) duke përfshirë edhe datën 12.07.2018 vit. "

Dokumente për tu shkarkuar

zopod
Share