SHPALLJE PUBLIK për dhënien me qira të tokës bujqësore për sipërfaqe mbi 3 hektarë me anë të ofertimit publik elektronik

14.7.2018 10:00:00


SHPALLJE PUBLIKE Nr.05 / 18 për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore për sipërfaqe mbi 3 hektarë, me anë të ofertave publike elektronike

 

1. LËNDA E NJOFTIMIT PUBLIK

Ipet me qira tokë bujqësore në pronësi shtetërore me një sipërfaqe prej 517ha 28ar 37m2,  për rajonet vijuese në Republikën e Maqedonisë:

Dokumentet mund të shkarkohen në lidhjen e mëposhtme: https://goo.gl/fZzbDm

Share