Prej sot, hapen për punë tregjet e bagëtive në të gjithë territorin e vendit

4.5.2020 11:00:00


Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka miratuar një vendim që nga sot tregjet e bagëtive në të gjithë territorin e vendit do të hapen për punë. Tregjet u mbyllën në 20 Mars të këtij viti, si pjesë e masave preventive të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për të parandaluar përhapjen e sëmundjes KOVID 19 te njerëzit. Në tregjet e blegtorisë, sipas vendimit që ka hyrë në fuqi sot, është e ndaluar tregtimi i derrave, ndërsa funksionimi i tregjeve të bagëtive duhet të rregullohet në përputhje me masat e Qeverisë dhe rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë. Lëvizja e dërgesave të kafshëve mund të kryhet vetëm nëse kafshët janë identifikuar si duhet dhe shoqërohen nga një certifikatë e vlefshme për gjendjen shëndetësore, nëse kafshët transportohen direkt në thertore, në qendrat e grumbullimit ose në fermat që plotësojnë kushtet e sigurisë së bios.

Para ngarkimit dhe shkarkimit të kafshëve, mjetet e transportit duhet të pastrohen dhe dezinfektohen siç duhet, për të cilat lëshohet një çertifikatë nga kompania e autorizuar veterinare. Para dhe gjatë transportit, kafshët nuk duhet të vijnë në kontakt me kafshët me gjendje të panjohur shëndetësore dhe në të gjitha fazat e lëvizjes (ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe manipulimi tjetër i kafshëve) duhet të respektohen të gjitha masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me parandalimin e përhapjes së COVID 19 te njerëzit.

Kafshët që kapen në qarkullim pa vërtetim të gjendjes së tyre shëndetësore, ose të cilat nuk janë identifikuar, do të konfiskohen, vriten dhe do të largohen pa u dëmtuar, pa kompensuar dëmin e shkaktuar, dmth në shpenzim të mirëmbajtësit. Të gjithë pjesëmarrësit në shërbimin veterinar duhet të informohen rregullisht dhe të ndjekin masat e sjellura nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë.

Kompanitë veterinare duhet të informohen rregullisht dhe të ndjekin konkluzionet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë. Aktivitetet nuk duhet të kryhen në fermat ku ka njerëz që janë në vetizolim, ndërsa aktivitetet nga fusha e kujdesit shëndetësor dhe mirëqenies së kafshëve në vendbanime ku ka njerëz të infektuar me virusin KOVID 19 të lihen të fundit, pra në këto zona, aktivitetet veterinare të këtij lloji do të zbatohen kur rreziku i KOVID 19 nuk do të ekzistojë.

Share