Zëvendës kryeministrja Carovska, Ministrat Ademi dhe Dimkovski dhe Zëvendës Ministrat Bajraktar dhe Shkrijel: Miratuam një paketë masash dhe kujdesemi për të gjithë

29.4.2020 16:00:00


Zëvendës kryeministrja për çështje ekonomike Mila Carovska, së bashku me Ministrin e Arsimit dhe Shkencës Arbër Ademi, Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski, Zëvendës Ministrin dhe Zëvendës Ministren plotësuese për Punë dhe Politikë Sociale Gjonul Bajraktar dhe Sanela Shkrijel, përmes aplikimit elektronik, në një konferencë të përbashkët për shtyp, realizuar përmes aplikacionit elektronik "Zoom", prezantuan masat e miratuara dhe aktivitetet e realizuara për mbrojtjen e qytetarëve dhe kompanive, sidomos ata që janë më të rrezikuara nga pasojat e koronavirusit KOVID-19.

Zëvendës kryeministrja për çështje ekonomike theksoi se gjatë krijimit të masave, vëmendje e veçantë i është kushtuar respektimit të parimeve të mosdiskriminimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut, gjë që është veçanërisht e rëndësishme në situata të tilla krize. Ajo shtoi se është krijuar një qasje gjithëpërfshirëse, me të cilën dëshmohet se Qeveria kujdeset për të gjithë qytetarët dhe se askush nuk do të lihet pas dore. Carovska gjithashtu iu referua punës së shërbimeve të inspektimit, të cilët në periudhën e kaluar kanë punuar me përkushtim dhe profesionalizëm maksimal, me qëllim të sigurimit të zbatimit të masave dhe rekomandimeve të Qeverisë, dhe veçanërisht për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve.

"Të gjithë inspektoratet shtetërore gjatë kësaj periudhe janë vazhdimisht në terren për të siguruar respektimin e vendimeve të qeverisë, mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve dhe punëtorëve." Në muajin e kaluar, gjithsej 33.173 inspektime janë kryer nga shërbimet e inspektimit. Këtu dua të theksoj se Inspektorati Shtetëror i Punës ka nxjerrë tashmë 37 vendime, për 28 kompani, me të cilën kthehen në punë 140 punonjës që janë larguar nga puna në mënyrë të padrejtë. Falënderoj të gjithë inspektoratet, të cilët e bëjnë punën e tyre me profesionalizëm të plotë. Kontrollet vazhdojnë, ne jemi duke monitoruar nga afër situatën dhe çdo shkelje e të drejtave të qytetarëve do të sanksionohet ", theksoi Zëvendës kryeministrja Carovska.

Carovska u bëri thirrje pronarëve të kompanive të shfryëzojnë masat e miratuara ekonomike për të mbështetur ekonominë, sepse në këtë mënyrë ata do të ruajnë likuidimin e kompanive dhe do të ndihmojnë punonjësit e tyre.

"Kemi miratuar dy pako masash të krijuara për të ndihmuar kompanitë, punëtorët, bizneset dhe qytetarët, dhe për të ruajtur  sa më shumë vende pune. Unë jam veçanërisht e lumtur që shoh që ndihma po arrin deri tek ata për të cilët është menduar. Deri më tani, janë miratuar gjithsej 254 aplikime për kredite pa interes, nga Banka e Zhvillimit të Maqedonisë së Veriut, në shumën totale prej 2.2 milion euro, pra për ndërmarrjet me gjithsej 2.853 të punësuar. Janë pranuar më shumë se 1,050 aplikime krediti në vlerë prej 7.5 milion euro. Ju bëj thirrje edhe një herë kompanive që të shfrytëzojnë  masat qeveritare për të ndihmuar ekonominë së bashku dhe për të kursyer vendet e punës, "tha Carovska.

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, theksoi se pas tejkalimit të krizës shëndetësore të shkaktuar nga koronavirusi, bujqësia si sektor dhe prodhimi i ushqimit do të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm për ekonominë e përgjithshme dhe qytetarët.

"Në komunikim me fermerët dhe të gjithë palët e interesuara nga sektori bujqësor, janë krijuar masa që do të mundësojnë prodhim të qëndrueshëm bujqësor. Çdo masë ka për qëllim të ndihmojë fermerët, të jenë në gjendje që pandërprerë të vazhdojnë aktivitetet e filluara bujqësore, të prodhojnë më shumë, të kenë një vendosje për produktet, të mbulojnë humbjet në prodhim ku është e nevojshme dhe të realizojnë me sukses investimet e filluara", tha Dimkovski.

Ministri theksoi se në seancën e djeshme të qeverisë, u mor një masë e re ndërhyrëse në shumën 3 denarë për lakrën e shitur në periudhën nga 1 prilli deri më 5 prill të vitit 2020. Masa u miratua në koordinim me prodhuesit e lakrës për të stabilizuar tregun me lakrën, pasi që në prill për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme pati një destabilizim të tregut dhe një rënie të madhe të kërkesës dhe çmimit të blerjes.

"Me qëllim që fermerët të lejojnë së pari të sigurojnë të ardhura nga shitjet dhe më pas të paguajnë qiranë për tokën bujqësore në pronësi të shtetit, është zgjatur afati i pagimit të qirasë vjetore për tokën bujqësore në pronësi të shtetit për vitin 2019 deri më 12 nëntor të vitit 2020. Deri në të njëjtin afat, nuk do të kryhet përfundimi i njëanshëm i marrëveshjeve të qirasë së tokës bujqësore për shkak të qirasë vjetore të papaguar.

"Për realizimin e suksesshëm të investimeve të filluara dhe plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, kemi vendosur në pritje afatet për të gjitha thirrjet publike për paraqitjen e projekteve dhe realizimin e investimeve nga Programet Kombëtare dhe programi IPARD 2", tha Ministri.

Është rritur mbështetja totale financiare për një qengj femër në 2.500 denarë për kokë, për të mbuluar humbjet e mbarështuesve të deleve për shkak të eksportit të zvogëluar të qengjave. Për shkak të dinamikës së zvogëluar të lidhjes së kontratave për prodhimin dhe blerjen e duhanit për korrjen e vitit 2020 në muajin mars, afati për lidhjen e kontratave të lidhura nga prodhuesit e duhanit me blerësit të regjistruar të duhanit, u zgjat deri nesër. Korridoret e gjelbërta për transport më të shpejtë të mallrave tashmë janë duke funksionuar dhe kjo do të lehtësojë ndjeshëm tregtinë e produkteve bujqësore. Përmes hapjes së platformës "Ofertë/Kërkesë", ne kemi mundësuar që fermerët të jenë në gjendje të ofrojnë produktet e tyre, dhe ata janë në drejtim të sigurimit të vendosjes.

"Ju bëj thirrje qytetarëve që të blejnë produkte vendase, dhe në atë mënyrë të mbrojnë dhe mbështesin prodhimin vendas. Fermerët që janë të vetëpunësuar, dhe janë të regjistruar në bazë të Ligjit për Kompanitë Tregtare, do të kenë mundësinë të përdorin një pjesë të paketës ekonomike të masave, siç është mbështetja financiare prej 14.500 denarë për muajt prill dhe maj, përfundoi MBPEU Dimkovski.

Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi theksoi se Ministria e Arsimit dhe Shkencës, së bashku me të gjitha institucionet e tjera kompetente në fushën e arsimit dhe me mbështetje dhe ndihmën e madhe nga departamentet e tjera, shoqëria civile, komuniteti i biznesit, por edhe një numër organizatash partnere vendase dhe të huaja, duke veçuar UNICEF-in, bëri që procesi arsimor i të rinjve në Maqedoninë e Veriut të vazhdojë në mënyrën më të mirë të mundshme sipas rrethanave.

"Ne kemi treguar një gatishmëri për të reaguar shpejt dhe me efikasitet, të udhëhequr gjithmonë nga interesat më të mira të të rinjve". Ndërprerja e procesit arsimor në shkolla zgjati vetëm disa ditë, dhe më pas vazhdoi të realizohej në një mënyrë tjetër, si në shumë vende të botës. Ne filluam transmetimin e programit arsimor "Klasa TV" në shërbimin kombëtar televiziv TVM, i cili vazhdon edhe sot e kësaj dite dhe ka një shikim të lartë për ata të cilët është menduar. Në kuadër të programit, përmbajtja mësimore për nxënësit nga klasa e parë deri në të nëntën realizohet në përputhje me udhëzimet e Byrosë për zhvillimin e arsimit dhe me përparësinë e nxënësve nga klasat më të ulëta ”, theksoi Ademi.

Në të njëjtën kohë, u zhvillua dhe u vu në punë platforma e parë kombëtare për mësimin në distancë, EDUINO, e cila vazhdimisht plotësohet me përmbajtje të reja, pra koleksione video në të gjitha lëndët e arsimit fillor dhe të mesëm.

"Sot, nuk ka shkollë që nuk ka filluar të implementojë një formë të mësimit në distancë. Të gjithë janë pjesë e kësaj forme të re të arsimit. Mësuesit janë angazhuar maksimalisht, me angazhimin e tyre në këto momente të vështira kur rolet që kryejnë janë të ndërthurura, ata arrijnë të ruajnë komunikimin nga shtëpia me nxënësit e tyre çdo ditë. Kanë udhëzime konkrete se si të realizohen përmbajtjet mësimore, të monitorojnë arritjet e nxënësve dhe si të kontrollojnë dhe vlerësojnë njohuritë e marra. Unë jam sinqerisht mirënjohës për përpjekjet që ata bëjnë dhe shpresoj që politika për vlerësimin e duhur të punës së tyre që kemi krijuar në dy ose tre vitet e fundit duke rritur pagat për më shumë se 21% dhe duke ofruar mundësi për karrierë dhe zhvillim profesional, do të vazhdojë të azhurnohet në periudhën në vijim ", tha Ministri i Arsimit Arber Ademi.

Zëvendës Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Gonul Bajraktar tha se në mënyrë të vazhdueshme  meret përgjegjësi për  sfidat e paraqitura nga kriza e koronavirusit, kështu që ne jemi duke rregulluar vazhdimisht sistemin e mbrojtjes sociale për të përmbushur nevojat e qytetarëve.

"Kriteret dhe mënyra e realizimit dhe shfrytëzimit të së drejtës për ndihmë minimale të garantuar janë relaksuese. Ndryshimi i parë ka të bëjë me zgjatjen e vlefshmërisë së kushtit të lehtësuar për përcaktimin e pasigurisë materiale. Përkatësisht, kushti për të përcaktuar pasigurinë materiale bazuar në të ardhurat e të gjithë anëtarëve të familjes, të llogaritura vetëm nga muaji i fundit, në vend që të vlejnë vetëm për muajt prill dhe maj, parashihet të jetë i vlefshëm në periudhën Prill-Dhjetor 2020. Me këtë ndryshim ne ofrojmë një reagim të shpejtë të sistemit të mbrojtjes sociale për të siguruar mbështetje financiare për familjet e pasigurta materialisht që nuk kanë pasur të ardhura në muajin e kaluar, për arsye të ndryshme: ndërprerjen e punësimit, humbjen e llojeve të tjera të të ardhurave dhe të ngjashme.

Për më tepër, ne ofrojmë mundësinë që të drejtë për të garantuar ndihmë minimale të kenë edhe ata që janë fshirë nga regjistrat e personave të papunë për shkak të raportimit të parregullt ose punësimi i të cilëve është ndërprerë  me marrëveshje, me kërkesë ose largim nga puna, Dhe ndryshimi i tretë i rëndësishëm është se për periudhën e parashikuar, kriteret individuale për ushtrimin e së drejtës për PMP janë relaksuar, të cilat deri më tani janë shfaqur si arsyet më të zakonshme të pamundësisë për të ushtruar këtë të drejtë. Këto janë, për shembull, zotërimi i një automjeti më të vjetër se 5 vjet (automjeti i pasagjerëve, motori mbi 50 cm3, furgoni, autobusi, kamioni, kombanja dhe traktori), tokë me sipërfaqe që nuk tejkalon 500 m2, përveç tokës në të cilën është vendosur objekti ku është përdoruesi. Këto nuk do të konsiderohen si pronë që përdoruesi mund ti tjetërsojë ose marrë me qira dhe në atë mënyrë të mirëmbahet. Po ashtu, masa për të mbështetur përdoruesit ekzistues të sistemit të mbrojtjes sociale, me të cilën rreth 30,000 ekonomi familjare marrin 1,000 denarë ndihmë energjetike, tani përveç muajve prill dhe maj, zgjatet deri në shtator, d.m.th jashtë sezonit të ngrohjes për të ofruar mbështetje shtesë për familjet më të rrezikuara, "tha Bajraktar.

Zëvendës Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Sanela Shkrijel theksoi se ndryshimet më të fundit në Dekret për aplikimin e KLSH-së në gjendje të jashtëzakonshme vazhdojnë të përdorin të drejtën e kompensimit për ndihmë për shkak të aftësisë së kufizuar dhe të drejtën e kompensimit për ndihmë dhe kujdes nga një person tjetër përderi sa zgjat gjendja e jashtëzakonshme. Për të mbrojtur përfituesit e kompensimit për ndihmë përshkak të aftësisë së kufizuar dhe përkujdesje nga një person tjetër, ata të cilëve ju mbaron afati konsullor gjatë gjendjes së jashtëzakonshme do të vazhdojnë të përdorin shtesën pa vizituar Komisionin dhe duke lëshuar një mendim konsullor. Gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, ata nuk duhet të sjellin një mendim të ri, por brenda dy muajve pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, ata duhet të bëjnë një kontroll.

"Me një urdhëresë për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, të drejtën për një kompensim të veçantë, të realizuar në bazë të konstatimeve të lëshuara nga një organ i duhur profesional, në të cilin rekomandohet një kontroll, d.m.th kontroll i përsëritur ose rikategorizim, në periudhën e gjendjes së jashtëzakonshme vazhdon deri sa zgjat gjendja e jashtëzakonshme, si dhe dy muaj nga data e përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Sistemi i mbrojtjes sociale funksionon pa probleme edhe në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme, sepse mbështetja e komunitetit është veçanërisht e rëndësishme për kategoritë e cenueshme të qytetarëve. MPMS ka rritur disponueshmërinë e shërbimeve për viktimat e dhunës në familje në të gjithë vendin. Viktimat potencial mund të drejtohen për ndihmë në qendrat të punës sociale dhe shërbimet të krijuara që mbulojnë të gjitha rajonet e vendit, si dhe linja telefonike falas SOS. Profesionistët nga qendrat e punës sociale kanë leje për lëvizje të pandërprerë gjatë orës policore, në mënyrë që viktimat të marrin mbrojtjen dhe mbështetjen e nevojshme. Edhe ata që duan të raportojnë dhunën nuk kanë nevojë për leje të veçantë lëvizjeje. "Ata mund të shkojnë pa probleme në stacionin më të afërt të policisë" tha  Shkrijel.

Zëvendës ministrja shtesë e Punës dhe Politikës Sociale shtoi se në bashkëpunim me UNICEF dhe Rrjetin Kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, është në përdorim linja telefonike falas 075 / 230-530 për të ndihmuar, mbështetur dhe këshilluar prindërit dhe kujdestarët për të mbajtur fëmijët në një mjedis familjar të sigurt dhe të kujdesshëm. Ajo funksionon çdo ditë, përfshirë fundjavat, nga ora 15:00 - 20:00. Gjithashtu, MPMS, me mbështetjen e USAID-it dhe UNICEF-it, shpërndan mbi 2,000 pako me produkte higjenike për familjet nga Shuto Orizari, lagjet Trizla, Bajro, Keramidnica, Gostivar dhe familjet nga lagja Crnik, Delçevë. Janë siguruar edhe paketa për grupe veçanërisht të cenueshme në sistemin e mbrojtjes sociale, siç janë familjet vet ushqyese dhe viktimat e dhunës në familje. Qendrat për Punë Sociale ndërhyjnë kur ekziston nevoja për familjet që jetojnë në kushte jo standarde.

 

Share