MBPEU: Rregulla për lëvizjen e fermerëve gjatë ndalimit të lëvizjes

8.4.2020 17:00:00


Lidhur me ndalimin e ri të lëvizjes që solli Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila hyn në fuqi nga sot (e mërkurë 08.04.2020) , Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i informon fermerët :

-Fermerët që kanë detyrime pune në sipërfaqet e tyre bujqësore dhe në ferma që ndodhen në pjesën e fshatit në të cilin jetojnë mund të lëvizin gjatë ndalimit të lëvizjes për arsye të kryerjes të aktiviteteve të punës, pa nxjerrë leje për lëvizje.

-Fermerët që kanë detyrime pune në sipërfaqet bujqësore të tyre dhe ferma që ndodhen jashtë fshatit/qytetit në të cilin jetojnë dhe duhet të udhëtojnë nga një fshat në një fshat tjetër, ndërsa kanë detyrime pune në lidhje me prodhimin, duhet të nxjerrin leje për lëvizje.

Nxjerrja e lejeve për ata fermerë që duhet të udhëtojnë nga vendi ku jetojnë deri tek lokacioni ku ndodhet toka bujqësore ose ferma e tyre, do të bëhet sipas parimit të vendosur më parë, duke dërguar te dhënat deri tek Njësitë Rajonale të MBPEU. Lejet e dhëna deri më tani janë te vlefshme për aq sa do zgjasë gjendja e jashtëzakonshme.

VËREJTJE:

Ndalohet rreptësisht dhënia e lejeve për lëvizje për fermerët mbi moshën 67 vjeç. Ata duhet të telefonojnë në Njësinë Rajonale të MBPEU dhe të paraqesin një anëtar më të ri me të cilin kanë lidhje farefisnore (djalin, vajzën, dhëndrin, nusen, nipin) dhe atij personi do t'i jepet leja e lëvizjes.

Të drejtë për lëvizje ka vetëm një anëtar i një ekonomie bujqësore

Kërkesat për leje paraqiten nëpërmjet telefonit ose me postë elektronike deri te njësia rajonale e MBPEU, nga e hëna deri të enjten, më së vonti deri në ora 12:00. Lejet e përgaditura shtypen nga ana e të punësuarve në njësinë rajonale dhe u jepen fermerëve.

Lejet e dhëna për lëvizje për fermerët janë të vlefshme deri në fund të gjendjes së jashtëzakonshme.

Të drejtë për të marë leje kanë vetëm fermerët e regjistruar në Regjistrin e vetëm të MBPEU

Kompanitë, veprimtaria e të cilave ka të bëjë me prodhimin bujqësor, kanë të drejtë të lëshojnë vërtetime për lëvizje për të punësuarit e tyre.

Ne u bëjmë thirrje fermerëve që të ndjekin rekomandimet e reja të Qeverisë, dhe të shfrytëzojnë lëvizjen për detyrime pune, në mënyrë që të kontribuojnë bashkarisht në ballafaqimin me koronavirusitn në vendin tonë.

Numrat e telefonave dhe email adresat e njësive rajonale të MBPEU mund ti gjeni në shtojcë :

Nr.

NJËSIA RAJONALE

Personi për kontakt

Telefoni

Email adresat

1

BEROVË

Goce Milloshevski

072/204-514

[email protected]

2

MANASTIR

Metodija Ilievski

070/373-554

[email protected]

3

BOGOVINË

Basri Ferati

 

[email protected]

4

VALLANDOVË

Vasko Kamçev

071/388-743

[email protected]

5

VEVÇAN

Tatjana Duckinoska-Petreska

 

[email protected]

6

VELES

Yoran Nakovski

070/390-328

[email protected]

7

VINICË

Yoran Sokolov

071/367-258

[email protected]

8

VRAPÇISHT

Gëzim Hoda

 

[email protected]

9

GAZI BABË

Goran Popovski

070/389-456

[email protected]

10

GJEVGJELI

Dejan Markudov

070/410-947

[email protected]

11

GOSTIVAR

Ali Elezi

 

[email protected]

12

DIBËR

Arben Mulladauti

071/367-459

[email protected]

13

DELLÇEVË

Ilçe Karanfilovski

070/410-954

[email protected]

14

DEMIR HISAR

Vlladimir Krstevski

 

[email protected]

15

KAVADARC

Mitko Kerov

070/410-962

[email protected]

16

KARPOSH

Sasho Leonidov

070/403-857

[email protected]

17

KISELLA VODË

Azem Isein

078/210-781

[email protected]

18

KËRÇOVË

Snezhana Sofronievska

071/367-414

[email protected]

19

KOÇAN

Gorançe Miladinov

070/410-961

[email protected]

20

KRATOVË

Lube Cvetanov

 

[email protected]

21

KRIVA PALLANKË

Ivica Bojkovski

070/410-433

[email protected]

22

KRUSHEVË

Sllavica Stefanovska

070/403-850

[email protected]

23

KUMANOVË

Naser Dauti

070/403-849

[email protected]

24

MAKEDONSKI BROD

Adrijana Llabroska

070/403-846

[email protected]

25

NEGOTINË

Sashko Minov

070/390-116

[email protected]

26

OHËR

Sasho Sukllovski

070/410-952

[email protected]

27

PEHÇEVË

Eleonora Dimitrov

 

[email protected]

28

PRILEP

Zoran Paçeshkoski

070/410-432

[email protected]

29

PROBISHTIP

Kuzev Darko

070/410-435

[email protected]

30

RADOVISH

Stojan Angelov

070/410-948

[email protected]

31

PRESPË

Igor Ivanovski

070/390-128

[email protected]

32

SVETI NIKOLE

Dejan Giçev

070/390-184

[email protected]

33

STRUGË

Arjeta Veliu

071/322-107

[email protected]

34

STRUMICË

Vasil Kocev

070/410-431

[email protected]

35

TETOVË

Afrim Sejrani

070/409-934

[email protected]

36

ÇAIR

Mlladen Kollariq

070/403-859

[email protected]

37

SHTIP

Pavell Ivanov

070/410-946

[email protected]

38

KRIVOGASHTAN

Kosta Durllanov

070/403-862

[email protected]

39

BËRVENICË

Afrim Sejrani

070/409-934

[email protected]

40

ROSOMAN

Zoranço Shalev

070/403-852

[email protected]

GJITHSEJ

 

 

 

Share