MBPEU: Qasje më efikase në aplikacionin "Ofertë-Kërkesë"

6.4.2020 13:30:00


Për ta bërë aplikacionin "Ofertë-Kërkesë" më efikas dhe më të lehtë për fermerët dhe sipërmarrësit, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ka hapur një adresë elektronike të veçantë

(e-mail) adresa, në të cilën të gjitha palët e interesuar mund të dërgojnë të dhëna për furnizimin e tyre me produkte bujqësore dhe kërkesë. Adresa elektronike zyrtare për dërgimin e të dhënave është: [email protected]

Të dhënat e mëposhtme duhet të dërgohen në këtë adresë e-mail:

-Emri dhe mbiemri i ofertuesit / kërkuesit

- Vendbanimi dhe numri i telefonit

-Emri i produktit, sasia për njësi të masës (pjesë, kilogram ose ton)

Aplikacioni ju mundëson fermerëve qasje të lehtë dhe të shpejtë deri te të dhënat për sasitë dhe çmimet e disponueshme të produkteve bujqësore dhe bagëtive që në këto kushte të gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të pandemisë globale, të mund të tregtojnë produktet e tyre.

Në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme siç është aktualisht e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, sipas rekomandimeve të qeverisë për distancim social, ofertuesit e interesuar ose kërkuesit për një produkt të caktuar mund të paraqesin kërkesën duke shkarkuar së pari formularin "Kërkesë/ Ofertë" të vendosur në aplikacion dhe më pas formulari i plotësuar do të dërgohet me email në adresën e-mail [email protected].

Agro-oferta e plotë do jetë në dispozicion duke klikuar në banerin Ofertë-Kërkesë në faqen e internetit të MBPEU ose në faqen e ZPIS në lidhjen e mëposhtme www.zpis.gov.mk si dhe në http://ponudapobarbaruvacka.zpis.gov.mk/

Share