СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

24.12.2019 12:00:00


Ce распишува интерен оглас за пополнување на работни места со постапка на унапредување и тоа: 1. УПР0101602000 - Раководител на одделение за фитосанитарна реryлатива, Одделение за фитосанитарна регулатива, Сектор за фитосанитарна регулатива и менаџмент 1 (еден) извршител - Посебни услови • ниво на квалификациите V1 A според Македонска рамка на;: квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен -V11/1 степен, Хемија, Хемиско инженерство, Хемиска технологија , • најмалку четири години работно искуство`во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку-шест години работно искуство BC струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор

Документи за превземање

Објава
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици