Јавен повик бр.02-19

23.12.2019 10:00:00


- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)

 

 

Р.број

Регион

Р.број

Регион

1.

Битола

8.

Кратово

2.

Македонски Брод

9.

Кавадарци

3.

Виница

10.

Росоман

4.

Делчево

11.

Неготино

5.

Кочани

12.

Пробиштип

6.

Крива Паланка

13.

Радовиш

7.

Крушево

14.

Велес

Документи за превземање

Објава
Образец
Понуда за износ
Share