КАНДИДАТИ НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНО БАРАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ И ЗА РИБОЧУВАР (26.09.2019 година)

18.09.2019 13:00:00


 1. Димче Попоски
 2. Никола Клишески
 3. Мицко Маркоски
 4. Милорад Чавкоски
 5. Нане Крстаноски
 6. Крсте Бакрачески
 7. Милко Трпески
 8. Ѓорѓи Стефаноски
 9. Митко Локоски
 10. Никола Симоноски
 11. Гордана Винца
 12. Стојан Спироски
 13. Бернард Брауер
 14. Благоја Славкоски
 15. Мирче Палоски
 16. Александар Танески
 17. Наум Костоски
 18. Ристе Георгиев
 19. Тодор Тузески
 20. Михајло Нонески
 21. Моника Чадоска
 22. Вахид Назим
 23. Ахмед Ардијан
 24. Синан Рифат
 25. Сашо Богдановски

Испитот за рибочувар ќе се одржи  на ден 26 септември 2019 година, со почеток во 11 часот во просториите на Хидробиолошки Завод-Охрид.

На денот на полагањето кандидатите да поседуваат доказ за идентификација, (важечка лична карта или пасош).

 Прашањата за полагање на испит за стопански риболов и рибочувар, содржани во јавно достапната база, се објавени на следниот линк

http://www.mzsv.gov.mk/cms/Upload/docs/%D0%91%D0%90%D0%97%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%A8%D0%90%D0%8A%D0%90%20%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A2%20%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%202019.pdf

Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици