Повик за изразување на интерес за учество во консолидација на земјоделско земјиште

12.06.2019 11:04:00


Проектот финансиран од Европската Унија “Воведување на национална програма за консолидација на земјиште” (МАИНЛАНД) ги поканува сите групи сопственици на земјоделско земјиште да учествуваат на јавниот Повик за изразување на интерес за учество во консолидација на земјоделско земјиште.

Право на учество имаат групи на сопственици на земјоделско земјиште чиешто земјиште се наоѓа на иста територија (во едно или повеќе села, или во дел од село/микро-локација, кои претставуваат делови од една или неколку соседни катастарски општини).

Рокот за доставување на изјавите за интерес е 1 јули 2019 година до 16:00 часот

Упатството и обрасците за изразување на интерес може да се подигнат од проектната канцеларија што се наоѓа во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) во Скопје (канцеларија бр. 211), Секторот за консолидација на земјоделско земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели, МЗШВ,подрачните единици на МЗШВ и на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ). Истите се достапни и на следните веб страни: 

www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/FAO-and-MAFWE/Call-for-expression-of-interest-LC-MK.pdf

www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/FAO-and-MAFWE/Expression-of-interest-LC-Form-MK.pdf 

https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/area/jobs-funds_en

Изјавите за интерес може да се достават директно во подрачните единици на МЗШВ, по пошта или скенирани преку е-пошта, со назнака „За Повикот бр. 1/GCP/MCD/002/EC/2019“.

Изборот на потенцијални области за консолидација на земјиштето се спроведува во рамките на проектот  финансиран од Европската Унија “Воведување на национална програма за консолидација на земјиште” (МАИНЛАНД), спроведуван од ФАО во соработка со МЗШВ. Главната цел на проектот МАИНЛАНД е да им се помогне на малите земјоделски стопанства и семејните фарми да ги надминат проблемите што произлегуваат од прекумерната расцепканост на земјиштето, малата површина на земјоделските стопанства, и несоодветната земјоделска инфраструктура, а со цел да се зголеми продуктивноста, конкурентноста и ефикасноста на фармите, со што ќе се зајакне потенцијалот на земјоделскиот сектор во земјата.

 

Документи за преземање

Повик за изразување на интерес за учество во консолидација на земјоделско земјиште

[Македонски јазик] [Англиски јазик]

Изјава за интерес – Електронски формулар 

[Македонски јазик]

Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици