ИНТЕРЕН ОГЛАС 02/2018 за пополнување работни места со постапка за унапредување

28.12.2018 14:55:00


Се распишува интерен оглас за пополнување на работни места со постапка за унапредување и тоа:

1. Советник за водење на евиденција на регистрирано земјоделско земјиште - Одделение за регистрирање, управување и продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

  • 1 (еден) извршител

Документи за превземање

ИНТЕРЕН ОГЛАС 02/2018
Share