ЈАВЕН ПОВИК 1/2023 за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов

20.01.2023 12:35:00


Согласно член 26 став 4 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  116/14, 154/15, 193/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.150/21) и донесените Одлуки за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов од Владата на Република Северна Македонија се објавува ЈАВЕН ПОВИК 1/2023 за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов. Во прилог подолу можете да го најдете целиот јавен повик.

Документи за превземање

Јавен повик РР
Share