Јавен оглас бр. 01/2022 за практиканти

26.07.2022 15:00:00


Врз основа на член 11 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на РМ,, број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, број 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022),  а во врска со член 7 став (1) од Законот за практикантство (Службен весник на Република Северна Македонија број 98/2019 и 103/2021) и Јавниот оглас за ангажирање практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство број 01/2022, Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе Одлука за ангажирање практиканти во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

 

Документи за превземање

Одлука за ангажирање на практиканти
Share