Јавен повик за техничка поддршка за изработка и публикување на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија

30.08.2018 16:44:00


Предмет на овој јавен повик е реализација на средствата утврдени согласно Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/18), дел II Мерки за техничка поддршка на земјоделството и руралниот развој, точка 1.4 „изработка и публикување на едукативни информативни, научни пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија.

Крајниот рок на доставување на предлогот е најдоцна до 10.09.2018 година.

Предлогот со документацијата се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. Аминта Трети број 2, 1000 Скопје, или со предавање во архивата на Министерството секој работен ден 9.00 до 15.00 часот

Документи за превземање

Јавен повик 1.4
Упатство 1.4
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици