ЈАВЕН ПОВИК 3/2021 за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона “Акумулација Тиквешко Езеро“

11.06.2021 14:00:00


Врз основа на член 35 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15,  39/16 и 83/18) и Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона “Акумулација Тиквешко Езеро“ бр. 44-12489/1-20 (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 17/21), Комисијата за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона “Акумулација Тиквешко Езеро” , формирана од Владата на Република Северна Македонија, со Решение бр. 40-3313/1 од 23 март 2021 година, објавува

ЈАВЕН ПОВИК 3/2021 за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона “Акумулација Тиквешко Езеро“

 

Документи за превземање

ЈАВЕН ПОВИК 3/2021 за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона “Акумулација Тиквешко Езеро“
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици