ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

28.04.2021 12:30:00


Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.01/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/21), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 Јавен   ОГЛАС бр.01/21

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите апликанти - учесници во постапката за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр. 01/21 дека јавното отварање на понудите ќе се одржи на ден 29.05.2021 година во 10:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на улица Аминта трети бр.2 1000 Скопје  

Документи за превземање

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање
ПРЕДЛОГ ПОВРШИНИ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС
П О Н У Д А за учество на Јавен оглас бр.01/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари
Верзија за банкарска гаранција за учество на Јавен Оглас
ИСПРАВКА НА ЈАВЕН ОГЛАС БР.01/21 ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
РЕШЕНИЕ
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици