Листи за полагање на Ловечки испит

25.03.2021 10:00:00


Врз основа на член 58 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15, 193/15 и 83/18), Стручната комисија за полагање на ловечки испит, формирана од Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство организира испитна сесија за полагање на ловечки испит.

Ловечкиот испит ќе се одржи во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на Ул. “Аминта Трети” бр.2 Скопје.

Полагањето на ловечкиот испит ќе се одржи на 27`ми и 28`ми март 2021 година, со почеток од 08:00 часот.

Документи за превземање

Листа на кандидати за полагање на ловечки испит на кој ќе се одржи на 27.03.2021 год
Листа на кандидати за полагање на ловечки испит на кој ќе се одржи на 28.03.2021 год.
Share