ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ СВ.НИКОЛЕ, МАКЕДОНСКИ БРОД, КАВАДАРЦИ НЕГОТИНО, КОЧАНИ, БЕРОВО,ДЕЛЧЕВО И СТРУГА

21.12.2020 15:00:00


Документи за превземање

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ СВ.НИКОЛЕ, МАКЕДОНСКИ БРОД, КАВАДАРЦИ НЕГОТИНО, КОЧАНИ, БЕРОВО,ДЕЛЧЕВО И СТРУГА
Јавен повик
Share