Закони

На овој дел од интернет презентацијата на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, можете да ги пребарате законите што се однесуваат на министерството.
Можете да пребарувате по клучен збор или по тип на документ.

Пребарувај по клучен збор/клучни зборови
Назив на документЗакон од кој произлегуваБрој на службен весник
Закон за органско земјоделско производство146/2009
Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија39/2006
Закон за државниот инспекторат за земјоделство20/2009
Закон за ѓубриња110/2007
Закон за ѓубриња20/2009
Закон за ѓубриња17/2011
Закон за виното53/2011
Закон за виното53/2011
Закон за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства110/2007
Закон за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства53/2011
Закон за државниот инспекторат за земјоделство
Закон за државниот инспекторат за земјоделство53/2011
Закон за здравјето на растенијата29/2005
Закон за здравјето на растенијата81/2008
Закон за здравјето на растенијата20/2009
Закон за здравјето на растенијата17/2011
Закон за здравјето на растенијата57/2010
Закон за земјоделско земјиште135/2007
Закон за земјоделско земјиште18/2011
Закон за земјоделско земјиште42/2011