Новости

Агро-еколошко зонирање за продуктивно земјоделското производство, отпорно на климатските промени

06.12.2019

Денеска, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Трајан Димковски, присуствуваше на затворањето на двегодишниот проект на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ФАО за подобрување на продуктивноста на земјоделското производство, отпорноста кон климатските промени, како и креирање на информирани земјоделски политики. Сето ова е сега полесно благодарение на воспоставувањето на национални агро-еколошки зони и агро-еколошки информативен систем. „Првата б...

Прочитај повеќе >

Пoдобрување на спроведувањето на законодавството за здравствена заштита на животните, безбедноста на храна и фитосанитарното законодавство и соодветните информативни системи

05.12.2019

Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ), заедно со надлежните тела за фитосанитарна политика на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, отпочна активности за спроведување на проектот “Подобрена имплементација на законодавството во делот на здравјето на животните, безбедноста на храната и фитосанитарната област и соодветните информациски системи” кој се реализира со финансиска поддршка од Европската унија во рамки на ИПА 2015. Носител на проектот вреден 1,6 милио...

Прочитај повеќе >
Соопштенија

Почна аплицирањето за субвенции за произведено и предадено грозје во преработувачки капацитети

28.11.2019

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги известува сите корисници на финансиска поддршка во земјоделството дека од денеска до 25- ти декември 2019 година, може да се поднесуваат барања за добивање на средства од мерката 1.20 – а. Директорот на АФПЗРР, Николче Бабовски појаснува дека станува збор за подмерката  „Директни плаќања за произведено и предадено грозје од сортите смедеревка, вранец, картошија, станушина, бургундец црн, жилавка, кадарка ...

Прочитај повеќе >

Соопштение за извршениот избор на кандидати за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун и соопштение за втори термини за обука и испит

26.11.2019

Согласно сопштението за пријавувањето за полагање на испит за добивање на лиценца за проценител на тутун од 13 ноември 2019 година и крајниот рок за доставување на барања, Комисијата за полагање на испит за добивање на процена на тутун утврди дека во рокот се доставени вкупно 229 барања од кои едно барање надвор од рокот. Кај 88 кандидати е утврдено дека не ги исполнуваат законските услови согласно членот 47 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, а 50% од одбиените кандидат...

Прочитај повеќе >