Јавна расправа за предлог-правилник за биодиверзитет
Дата на објава: 
14 Јули 2010
Javna Rasprava 006.jpg

Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство денеска организираше јавна расправа за предлог -правилникот за заштита (конзервација) зачувување, на биолошката разновидност на анималните генетски ресурси кај домашните животни.Со овој правилник се регулира начинот на одгледување и прометот на автохтоните раси или линии, формата и содржината на барањето за признавање на нови автохтони раси или линии, за признавање на  традиционални раси, како и за содржината и начинот на водење на регистарот на автохтони раси или линии. Со овој правилник се регулира начинот на мониторинг на биолошката разновидност во сточарството и анализирање на состојбата на биолошката разновидност во сточарството.


Пуштен патот во селото Панчарево кај Пехчево
Дата на објава: 
12 Јули 2010
Pehcevo 045.jpg

Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Перица Иваноски денеска го пушти во употреба патот во пехчевското село Панчерево, долг еден километар.

 

За изградба на патот се потрошени 2,5 милиони денари, средства од Програмата за рурален развој.


„Ден на одгледувачите на овци и кози“
Дата на објава: 
10 Јули 2010
Denovi na ovcarstvo i kozarstvo.jpg

Со пригодна свеченост и во присуство на министерот за зeмјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Димоски, евроамбасадорот Ерван Фуере и амбасадорот на САД, Филип Рикер во месноста „Смрдливи вирови" на планината Бистра почна манифестацијата „Ден на одгледувачите на овци и кози“.

 

Министерот Димовски во своето обраќање ја истакна поддршката на државата на, како што рече, една од најважните гранки на македонското стопанство.

- Сточарството како стопанска гранка има важна улога во бруто домашниот производ, со оглед дека е на трето место по остварените средства од извоз на производи. Од тие причини Владата продолжува со своите заложби да го поддржи овој сегмент. Од над една милијарда денари, колку што се наменети за субвенционирање на земјоделството, 820 милиони се наменети токму за сточарството, подвлече Димовски.
Според евроамбасадорот Фуере, ИПАРД фондовите можат да ја подобрат состојбата и да се обезбедат конкуретни производи за европските пазари.


Министерот Димовски се сретна со сточарите од штипското село Парналија
plackovica 003-1.jpg

,,Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, преку програмите за финансиска поддршка ќе продолжи да им помага на руралните села.

За поддршка пак на развојот на агросекторот во овие региони, државата наскоро ќе објави оглас за распределба на двасеттина илјади хектари државно земјоделско земјиште кое преку огласи  ќе го стави во функција на земјоделците.Иако на барање на земјоделците беше продолжен рокот за аплицирање за субвенции, Министерството за земјоделство ќе направи напори да се забрзаат администеративните и контролите на терен за да можат земјоделците навреме да ги добијат субвенциите. Ова им го соопшти министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски на жителните на штипското село Парналија при посетата на плачковичките села.


Јавен оглас бр. 07/10
Дата на објава: 
1 Јули 2010

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 07/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 10 хектари

 

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата и тоа во следните региони:

Делчево, Прилеп, Кавадарци, Битола, Радовиш, Струга и Охрид.

Додаток за превземање: 

Syndicate content