Млекопроизводителите меѓу првите земјоделци што ќе добијат субвенции за годинава.
Дата на објава: 
17 Август 2010

По тутунопроизводителите кои први ги добија 23- милиони евра од субвенциите од годинешната Програма за финансирање на земјоделството, сега на ред се млеко производителите.

 

Од програмата за финансиска поддршка за 2010 година, сточарите кои млекото го  предале  во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло во период од септември 2009 до септември 2010 година ќе добијат по 2,5 денари за литар млеко.

 

Во моментов се исплаќа млекото од првиот рок на пријавување, односно за поднесените барања од 15 февруари до 15 март за млеко предадено во последниот квартал од изминатата година.

 

Сточарите кои поднесоа барање во првиот рок веќе ги добиваат субвенциите на нивните сметки. Од планираните 74 милиони денари исплатени се околу 50 милиони денари,а останатите средства ќе бидат исплатувани во континуитет и во најкус можен рок.

 


ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ
Дата на објава: 
11 Август 2010

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Република Македонија

Проект за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ

ИБРД Заем/4861-МК

Набавка и инсталација на хардвер и апликативен софтвер за Земјоделскиот пазарен информативен систем (ЗПИС)

МК-АСАП-Ц1-ИЦБ-Г11


СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
Дата на објава: 
6 Август 2010

Се известуваат сите заитересирани страни дека на ден 30.07.2010 година стапија на сила Правилникот за образецот на барањето за упис во регистарот на откупувачи и регистарот на увозници на одделни земјоделски производи и потребната придружна документација, Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи,  Правилник за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи и Правилник за видот на податоците за планираните количини за откуп на земјоделски производи и за реализиран откуп за претходната година, начинот на доставување, формата и образецот за доставување, објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/2010.

 

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА ПАЗАРОТ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО
Дата на објава: 
6 Август 2010

"СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА ПАЗАРОТ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО"Почнаа подготовките за новата откупна кампања за тутунот
Дата на објава: 
28 Јули 2010

Почитување на одредбите од Законот за тутун и тутунски производи од страна на производителите и откупувачите, навремено обезбедување пари за откуп од страна на тутунските компании за договорените количини и следење на целокупниот производствен процес на тутунот преку интензивирање на соработката на откупните компании со тутунопроизводителите, со цел новата производствена реколта да биде со повисок квалитет. Ова се дел од заклучоците од денешниот координативен состанок на министерот Љупчо Димовски со претставници на тутунските компании.

Во насока на навремена подготовка за новата откупна кампања, Државниот инспекторат за земјоделство најави засилени контроли на теренот со цел почитување на законските правила во производството и откупот на оваа индустриска култура.


Syndicate content