Инвестиции за доработка, преработка, складирање, пакување и маркетинг на земјоделски производи
Дата на објава: 
16 Март 2010

Средствата на програмата за рурален развој за  инвестиции за доработка, преработка, складирање, пакување и маркетинг на земјоделски производи се во висина од 63.000.000  денари.Со оваа мерка ќе се ко-финансираат инвестициите за постигнување на стандардите за безбедност на храна во преработка на земјоделски производи.Во оваа група не спаѓаат преработката на овошје и зеленчук, грозје за вино, млеко и млечни преработки и кланични капацитети. Прифатливи трошоци за кој може да се аплицира се:услуги за изработка на проект и техничка документација за градба,набавка на материјали за градба и елементи за конструкција за адаптација на градежни објекти и комунална инфраструктура за  достигнување на стандардите за безбедност на храна,набавка на материјали за градба, елементи за конструкција и опрема за санитарно-хигиенски простории за вработените, за чување на опрема за чистење,набавка на опрема за чистење и дезинфекција на машини и алати како и услуги за вршење на градежни работи и монтажа и инсталација на опрема.

 


Ко-финансирање на инвестиции за рурална инфра структура
Дата на објава: 
16 Март 2010

Во Програмата за рурален развој за годинава која изнесува околи 10 милиони евра меѓудругото финансиски ќе се поддржуваат и инвестициите за рурална инфраструктура во висина од 67 милиони денари.Во овие инвестиции спаѓаат неколку активности од областа на сточарството,наводнувањето и инвестиции во рурални улуци и патишта.

 


Министерот Димовски ja посети млекарницата Здравје од Радово
Дата на објава: 
15 Март 2010
clip_image001.jpg

Откупот и преработката на млеко и актуелните состојби во сточарството се дел од темите на кои министерот за земјоделство Љупчо Димовски разговараше со менаџерскиот тим на млекарницата Здравје од Радово.


Годинава 71 милион денари поддршка за органското земјоделство
Дата на објава: 
12 Март 2010

Органското производство годинава ќе се субвенционира со околу 71 милион денари што претставува зголемување за 4 милиони денари од минатата година. Согласно Стратегијата за органско производство продолжува финансиската подршка по неколку основи.

 


Работилница на тема:,,Подобрување на хорозонталните врски меѓу производителите и преработувачите на овошје и зеленчук-усогласува
Дата на објава: 
11 Март 2010
proizvoditeli otkupuvaci 001.jpg

Согласно заклучоците на работилницата на тема: “Подобрување на хоризонталните врски помеѓу преработувачите и производителите и политиката на министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство за унапредување на меѓусебната соработка” одржана на почетокот на годинава,Mинистерството за земјоделство, организираше состанок на тема: “Усогласување на предлог откупни цени“. На состанокот се дискутираа предлог откупните цени за овошје и зеленчук за 2010 година доставени од Македонската Асоцијација на Преработувачи (МАП). На овој состанок присуствуваа претставници на земјоделските здруженија, производители  на овошје и зеленчук и на Македонската Асоцијација на преработувачи.


Syndicate content