Новости

Со проектите на Локалните акциони групи до подобрување на условите за живот во руралните средини

07.11.2019

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Трајан Димковски и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Николче Бабовски, денеска ги доделија договорите на седум од вкупно девет Локални акциони групи(ЛАГ-ви), коишто добија финансиска поддршка преку Програмата за рурален развој, наменета за проекти за развој на руралните средини. Министерот Димковски посочи дека ова е првпат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да обе...

Прочитај повеќе >

Доделени уверенија за завршена обука на шумски полицајци

06.11.2019

Денеска, во просториите на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, беа поделени уверенија за завршена обука на шумски полицајци. Секторот за шумска полиција во рамките на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, извршува многу значајна задача во однос на спроведување на законската регулатива од областа на шумарството, особено во однос на заштитата на шумите и зачувување на природата, како и во зголемување на придонесот на шумскиот сектор во националната ек...

Прочитај повеќе >
Соопштенија

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА Н ЕОБРАБОТЕН ТУТУН

11.11.2019

Пријавувањето на заинтересираните кандидати за испит за полагање заради добивање на лиценца за процена на тутун ЗАВРШУВА ЗАКЛУЧНО СО 20 НОЕМВРИ 2019 година. Испитот се полага пред комисија што ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство според Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.98/19) и Правилникот за формата и содржината на барањето за полагање на испитот за добивање на лиценца за ...

Прочитај повеќе >

Исплатени 30 отсто повисоки субвенции за фармерите кои го зголемиле сточниот фонд во споредба со претходната година

11.11.2019

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, на сметките на 7.101 субјекти исплати 27.069 000 денари. Станува збор за исплата на 30 отсто повисока субвенција од основната за секој фармер кој во споредба со претходната година го зголемиле основното стадо со говеда, овци, кози, маторици, несилки, и пчелини семејства. Оваа мерка се исплаќа по прв пат и беше Владино ветување, се со цел поттикнување на одгледувачите на добиток за зголемување на сточниот фонд во Републи...

Прочитај повеќе >