Јавен оглас бр. 03/15
Дата на објава: 
10 Август 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а врз основа на Одлука за давање на согласност на јавен оглас бр.03/15 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање  (“Службен весник на Република Македонија“ бр.133/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен ОГЛАС бр.03/15

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина  од  4565ха 07ар 24м2 и  тоа за следните региони во Република Македонија:

 

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен оглас за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост со јавно наддавање
Дата на објава: 
6 Октомври 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост (“Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, 106/13, 137/13, 61/15 и 97/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С

за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост со јавно наддавање

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Предмет на јавниот оглас за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост со јавно наддавање е земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина од  177 ха 37 ар 53м2 .

Предмет на продажба преставува земјоделско земјиште во државна сопственост определено како 53 блока со површини до 10 хектари, врз основа на постоечката катастарска евиденција на Агенцијата на катастар на недвижности

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Дата на објава: 
6 Октомври 2015

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Се известуваат сите заинтересирани субјекти дека на ден 15.10.2015 година со почеток во 12 часот во големата сала на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе се одржи јавна расправа за содржината на нацрт верзиите на риболовните основи.

Нацрт верзиите на риболовните основи се објавени на www.mrf1952.mk

Согласно член 16 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија“ бр.07/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14 и 154/15) за секоја риболовна вода на која се врши риболов се изработува риболовна основа.


Продолжува владината поддршка за производството на ориз
Дата на објава: 
4 Октомври 2015
DSC_0480.JPG

Владата ќе продолжи да го поддржува производството на ориз преку директните субвенции од 11.000 денари за хектар и од 15.000 денари за оние кои користат сертифициран семенски материјал, рече денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанаство Михаил Цветков, отворајќи ја 4. Меѓународна манифестација на кочанскиот ориз во село Прибачево.

Со несмалено темпо, додаде Цветков, продолжуваат и инвестициите во системите за наводнување. Целта е во наредните десет години преку планираните вложувања во рехабилитација на постоечките и изградбата на нови системи, да се вратат сегашните 4.600 хектари на површините на кои некогаш се сееше оризот, односно на 8.000 до 9.000 хектари.

Според министерот, со максимално ангажирање на сите структури особено по поплавите, исчистени се сите канали во должина од 95 километри и навреме е донесена вода потребна за сеидбата на оризот.


Договорени минималните цените откупни цени на оризот
Дата на објава: 
1 Октомври 2015
foto.jpg

Белиот ориз да се откупува со почетна цена од 50 денари по килограм. Ова денеска на работниот состанок во министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство го договорија претставници на откупувачите,земјоделските здруженија и на оризопроизводителите.

Жетвата на оваа житна култура е на почеток , поради што  Министерството ќе продолжи да ја следи состојбата со откупот и во зависност од движењето на цените на пазарот и доколку има потреба ќе се оддржи уште еден состанок.


Syndicate content