Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 ул. Аминта Трети бр. 2 1000 Скопје Република Северна Македонија

 тел: (02) 3134 477

 факс: (02) 3230 429

веб страна: mzsv.gov.mk 

 електронска пошта: [email protected]