Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020 година
Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година

Документи за превземање

Рибарство и аквакултура - 2018
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој 2018 година
Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој 2013 - 2017 година

Документи за превземање

Национална програма
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година

Документи за превземање

Директни плаќања - 2017 година
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година
Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година

Документи за превземање

Рибарство и аквакултура - 2017 година
Инструмент за претпристапна помош на ЕУ (ИПА)

Документи за превземање

Програма за рурален развој 2014 - 2020Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици