-->ЈАВНО ДОСТАПНИ ИНФОРМАЦИИ АРХИВА<--

Контакт лице задолжено за информации од јавен карактер
Стратешки план на МЗШВ
Буџет

Документи за превземање

Буџет МЗШВ 2018
Буџет МЗШВ 2017
Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
Ревизорски извештаи

Документи за превземање

Ревизија 2015 УЗЗ
План за јавни набавки
Правилник и Органограм за внатрешна организација
Правилник за систематизација на работните места

Документи за превземање

Правилник за систематизација
Список на лица вработени во институцијата

Документи за превземање

Список на лица вработени во МЗШВ
Консолидирани текстови на закони и подзаконски акти
Обрасци и барања
Тарифници и надоместоци
Листа на информации од јавен карактер
Правилник за заштитено внатрешно пријавување
Контакт лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
Офицер за заштита на лични податоци
Активни регистри во МЗШВПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици